School Board - Agendas & Minutes

Date 
School Board Agendas 
June 6, 2019Agenda
June 20, 2019

Agenda

August 8, 2019Agenda
August 22, 2019Agenda
September 5, 2019Agenda
September 12, 2019Agenda
September 19, 2019Agenda
October 3, 2019Agenda
October 24 2019Agenda
November 7, 2019

 

Agenda

November 21, 2019Agenda
December 12, 2019Agenda
  
  
School Board Minutes 
May 9, 2019May 9, 2019 Approved Minutes
May 23, 2019May 23, 2019 Approved Minutes
June 1, 2019 - RetreatJune 1, 2019 Approved Minutes
June 6, 2019June 6, 2019 Approved Minutes
June 20,2019June 20, 2019 Approved Minutes
August 8, 2019August 8, 2019 Approved Minutes
August 22, 2019August 22,2019 Approved Minutes
September 5, 2019September 5, 2019 Approved Minutes
September 12, 2019September 12, 2019 Approved Minutes
September 19, 2019September 19, 2019 Approved Minutes
October 3, 2019October 3, 2019 Approved Minutes
October 24, 2019October 24, 2019 Approved Minutes
November 7, 2019November 7, 2019 Approved Minutes
November 21, 2019November 21, 2019 Unapproved Minutes
  
  
  

 

 

Archive of Agendas and Minutes prior to June 3, 2019:

  YearAgendas & Minutes
  2019Agendas & Minutes
  2018

  Agendas & Minutes

  2017

  Agendas & Minutes

  2016

  Agendas & Minutes

  2015

  Agendas & Minutes

  2014

  Agendas & Minutes

  2013

  Agendas & Minutes

  2012

  Agendas & Minutes

  2011

  Agendas & Minutes

  2010

  Agendas & Minutes

  2009

  Agendas & Minutes

  2008

  Agendas & Minutes

  2007

  Agendas & Minutes

  2006

  Agendas & Minutes

  2005

  Agendas & Minutes